DEB: Cornetto
Email: deb@aurora.fi.muni.cz    english

Cornetto

Jedná se o holandský projekt, který vytváří lexikální databázi zaměřující se na sémantiku. Jako výchozí zdroj dat slouží holandský WordNet a FrameNet, což jsou sémantické sítě s velkým množstvím informací. Spojení dvou takto významných databází povede ke značnému posunu v oblasti zpracování přirozeného jazyka. Cornetto se navíc opírá o data formální ontologie. Díky těmto 3 zdrojům, z nichž každý přináší informace orientované jiným směrem, má tato databáze pevné základy a široké zaměření. Celkem nabízí 40 000 hesel zahrnujících jádro jazyka.

...

Centrum zpracování přirozeného jazyka, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity mělo na starosti tvorbu editoru a prohlížeče. Vycházeli z platformy DEBVisDicu. Upravili ji tak, aby umožňovala propojení více druhů dat (holandský WordNet, výkladový slovník, nově doplněné údaje). Tak je možné, aby například slovo v synsetu nefungovalo jen jako zápis, ale odkazovalo na kompletní informace ve výkladovém slovníku. Data lze zobrazit také v podobě sémantické sítě.

Přístup k datům naleznete zde.

...