DEB: CPA
Email: deb@aurora.fi.muni.cz    english

CPA

Jde o nástroj pro angličtinu. Zabývá se zkoumáním významů slov (sloves a podstatných jmen), a to na základě jejich použití v textu. K analýze slouží především fráze a typická slovní spojení. V malém měřítku se ale objevují i různé anomálie, jako obrazné užití slov atp. Díky CPA tak vzniká také bezkonkurenční sbírka příkladů kreativního užití jazyka. Zdrojem dat pro analýzu je Britský národní korpus.

Výstupy jsou využívány k tvorbě Slovníku slovesných vzorů, který by se měl stát základním zdrojem pro počítačovou lingvistiku, výuku jazyků a kognitivní vědy. CPA editor je součástí platformy, kterou Slovník slovesných vzorů nabízí.

Data jsou uspořádaná přehledně do tabulky, která navíc umožňuje filtrovat potřebné údaje. K jednotlivým heslům jsou k dispozici informace o výchozím textu v daném korpusu, celková frekvence a další.

O vývoj nástroje se postarali pracovníci z Centra zpracování přirozeného jazyka Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně.

Volně je tento nástroj přístupný zde....