DEB: CZJ znakový slovník
Email: deb@aurora.fi.muni.cz    english

CZJ znakový slovník

Jedná se především o výkladový slovník českého znakového jazyka. Zahrnuje ale také slovník překladový. Je vytvořen tak, aby byl užitečný co nejširšímu spektru uživatelů (od vysokoškolských studentů komunikujících ve znakovém jazyce po lingvisty znakových jazyků). Prezentuje jak běžnou, tak odbornou slovní zásobu. V tuto chvíli nabízí výkladová část slovníku údaje o slovní zásobě českého znakového jazyka a českého jazyka (také pilotní sadu hesel amerického znakového jazyka a mezinárodních znaků).

Výkladový slovník

Skládá se ze dvou hlavních částí: českého znakového jazyka a českého jazyka.

Připravuje se: americký znakový jazyk a mezinárodní znaky.

Ve výkladové části českého znakového jazyka můžete nalézt videa zachycující slovníkovou podobu znaku, gramatické údaje, původ, transkripci znaku, definici významu, příklad užití ve větě a překlad do češtiny, případně další zajímavé údaje. Celkem zde naleznete 12 860 hesel. Vyhledávat v něm lze 3 způsoby: výběrem obrázku tvaru ruky či místa artikulace, pomocí znaků transkripce, zadáním českého překladu.

Hesla ve výkladové části českého jazyka obsahují hlavně gramatické údaje, definici významu a příklad užití. Pokud se jedná o heslo nacházející se také ve slovníku českého znakového jazyka, naleznete zde i video s překladem do znakového jazyka. Tato část výkladového slovníku obsahuje celkem 119 000 hesel.

Překladový slovník

Ve zkušebním provozu funguje na této platformě také překladový slovník. Zahrnuje český znakový jazyk, češtinu, angličtinu, mezinárodní znaky (115 hesel) a americký znakový jazyk (130 hesel). Dohromady s výkladovým slovníkem zde najdete 31 600 videonahrávek znakového jazyka.

Dostupnost

Slovník je dostupný online zde. Přístup k němu je volný.


...
...