DEB: Etnologický slovník
Email: deb@aurora.fi.muni.cz    english

Etnologický slovník

V tomto slovníku primárně naleznete anglické překlady českých termínů týkajících se lidové kultury. Zvědavý laik si může vyhledat, jak by v angličtině znělo například jméno Krakonoš nebo Kocourkov, což v běžném překladači k dispozici není. K odborným účelům slovník poslouží překladatelům, kteří nemají znalosti týkající se tradiční lidové kultury, či etnologům, kterým naopak chybí jazyková vybavenost.

Kromě překladů ale slovník obsahuje také řadu dalších užitečných informací, jako nadřazená a podřazená slova nebo slova s opačným významem. U některých, především méně známých, hesel můžeme objevit i příkladové věty, které heslo zařadí do kontextu. Slovník nabízí také nejčastější slovní spojení, v nichž se termín objevuje. Všechny tyto informace slovník nabízí v angličtině. Pouze zdrojová slova a slovní spojení jsou uvedena v češtině.

Autory slovníku jsou etnologové a lingvisté z Národního ústavu lidové kultury. Programování editoru slovníku mělo na starosti Centrum zpracování přirozeného jazyka, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity.

Jak slovník použít?

Obsah slovníku je k dispozici zde.

Pokud přesně víte, o jaký český nebo anglický termín vám jde, stačí ho zadat do vyhledávače. V případě, že nemáte představu, jaké konkrétní slovo byste ve slovníku hledali, je možné procházet jeho obsah, a to dvěma způsoby: pouze podle abecedy, nebo navíc podle kategorií, do kterých jsou slova rozřazena.

Podrobný návod k použití je k dispozici přímo na stránkách slovníku.

...