DEB: FaNBI
Email: deb@aurora.fi.muni.cz    english

FaNBI

Jedná se o dokončený projekt vedený školou – University of the West of England (UWE), na kterém spolupracovala i Fakulta informatiky Masarykovy univerzity. Jde o podrobný rozbor příjmení užívaných ve Velké Británii a v Irsku. Databáze obsahuje přes 60 000 příjmení. Je to největší projekt svého druhu realizovaný v Británii.

Převážnou část databáze tvoří příjmení z celé Británie a Irska, která mají 100 a více nositelů. Databáze je doplněna také o příjmení ze sčítání lidu v Británii v roce 1881, jejichž uživatelů bylo alespoň 20. Objevují se zde i příjmení naopak velmi ojedinělá.

Každé příjmení je doprovázeno jeho aktuální frekvencí, frekvencí z roku 1881, hlavní lokalitou výskytu a určením původu. Nejfrekventovanější příjmení jsou doplněna o podrobný lingvistický rozbor, je zkoumán jejich původ, historie a geografické rozložení.

Tato data jsou počítačově zpracována pomocí softwaru pro jejich editaci a management vyvinutého Fakultou informatiky Masarykovy univerzity. Díky počítačovému zpracování, a rozsáhlým úpravám formátu softwaru, mohou být tato data využívána také v historických archivech a genealogických databázích. Předpokládá se tak značné zjednodušení práce lexikografům.

Z počítačově zpracovaných dat je vytvořen slovník, který je přístupný online (pro školy a veřejné knihovny) a jehož knižní podobu vydalo nakladatelství Oxford University Press.

The Oxford Dictionary of Family Names in Britain and Ireland