DEB: Tezaurus zeměměřictví
Email: deb@aurora.fi.muni.cz    english

Tezaurus zeměměřictví

Jedná se o velmi propracovaný tezaurus zaměřený na konkrétní obor – zeměměřičství. Kromě svého neobvyklého zaměření je slovník jedinečný svým propojením se specializovaným korpusem, díky němuž může být mimo jiné stále aktualizován. Korpus je vytvořen v 6 jazycích (čeština, angličtina, němčina, slovenština, ruština, francouzština) a je jedním ze základních zdrojů tezauru. Umožňuje:

  • detekci chybějících nebo nově vzniklých termínů (poté vytváří návrhy pro jejich zařazení do slovníku),
  • zařazení termínů do kontextu a jejich definování pomocí vztahů (synonym, slov nadřazených a podřazených),
  • návrhy termínů užívaných v podobných kontextech,
  • návrhy překladů termínů.

Tezaurus je určen pro odborníky i laiky. Umožňuje pochopit hledaný termín či najít jeho varianty. Slovník je možné procházet pomocí podkategorií, do kterých jsou hesla rozřazena. Navíc jsou označené termíny oficiální a neoficiálně používané. Uživatel si tedy může zvolit, zda chce v rámci hledání a prohlížení slovníku zobrazit všechny termíny nebo například jen oficiální.

Na tezauru spolupracovalo Centrum zpracování přirozeného jazyka Fakulty informatiky Masarykovy univerzity s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Prohlížeč tezauru je založený na platformě DEB. Plní zároveň i funkci editoru. Je tedy možné ručně přidávat nová hesla a editovat stávající.

Slovník k dispozici zatím není, ale jeho zveřejnění se připravuje na stránkách ČÚZK.

...