Email: deb@aurora.fi.muni.cz    english

Webový přístup (http://deb.fi.muni.cz/debgrid)

Webové rozhraní (založené na DEBVisDicu) pro Global WordNet Grid.

Prezentace o Global WordNet Grid z GWC 2008.