DEBII — Dictionary Editor and Browser

Prohlížeč a editor slovníků

Vlastnosti

Hlavní rysy systému DEB II jsou:

Kontaktní e-mail: deb@aurora.fi.muni.cz