Email: deb@aurora.fi.muni.cz    english

DEBVisDic používá nové univerzální rozhraní, které umožňuje uživateli pracovat bez omezení. DEBVisDic samozřejmě obsahuje všechny důležité vlastnosti VisDicu:

více zobrazení různých WordNetůsynchronizace
volně nastavitelné náhledy propojení mezi slovníky
editace synsetů procházení stromů
hypero-hyponymické stromy kontroly konzistence
vyhledávánížurnál
zobrazení XML podoby synsetu uživatelské nastavení

Díky možnostem platformy DEB je DEBVisDic napojen na další zdroje, např.:

Připravili jsme také podrobný uživatelský manuál.

DEBVisDic je k dispozici zde.

Viz také DEBGrid